// Arhiviranje papirne dokumentacije

Papirna poslovna dokumentacija u preduzećima konstantno raste i može predstavljati problem za svaku organizaciju nezavisno od njenog nivoa, pa se savremeni način skladištenja dokumenata pokazuje kao neophodan postupak, kako bi se što efikasnije upravljalo poslovnim prostorom, kao i celokupnim procesom rada.

ARHIVIRAJ.COM Uslužni centar garantuje najbolji odnos kvaliteta i uloženih sredstava: rezultat je značajna ušteda u samom procesu rada (brz i trenutan pristup željenoj dokumentaciji bez dodatnog ulaganja u sopstvenu opremu ili arhivski prostor, olakšavanje procesa fizičkog slanja i manipulacije dokumentima i sl).

Agencija za arhiviranje dokumentacije ARHIVIRAJ d.o.o. pruža kompletnu uslugu koja uključuje arhivistečko sređivanje dokumentacije, izrada Arhivske knjige i pratećih akata u skladu sa zakonom Republike Srbije, fizičko arhiviranje papirne dokumentacije – npr. arhiviranje kancelarisjke dokumentacije, predmeta i akata u bankama, opštinama i drugim kompanijama (transport, arhiviranje, skladištenje i deponovanje poslovnih dokumenata) prema najstrožim postojećim standardima u ovoj delatnosti – ISO 9001ISO 27001 i ISO 15489. Kompletana usluga podrazumeva jedinstven sistem hibridnog arhiviranja, koji objedinjuje usluge skeniranja i fizičkog arhiviranja papirne dokumentacije, obradu zahteva za dostavom neophodne dokumentacije i arhiviranje elektronske dokumentacije u skladu sa regulativama Republike Srbije za qvalifikovanom elektronsko čuvanje dokumentacije u ARHIVO™ Cloud DMS sistemu na našim serverima u Republici Srbiji.

Skladištenje dokumentacije se vrši korišćenjem namenskih ARHIVIRAJ.COM™ kartonskih kutija najvišeg kvaliteta, kapaciteta 5 standardnih registratora sa po 500 jedinica / listova. Trodelni kompleks arhivskog depoa nalazi se u vlasništvu kompanije ARHIVIRAJ.COM grupacije, gde je trenutno uskladišteno preko 600.000 kutija, odnosno više od 3.000.000 registratora ili 1.500.000.000 listova arhiviranih na preko 250km arhivskih polica. ARHIVIRAJ.COM™ arhivski depoi se trenutno prostiru na oko 20.000 m2 najsavremenijeg arhivskog prostora, sa konstantnim proširenjem novih depoa.

ARHIVIRAJ.COM proces arhiviranja uključuje poslovanje po najvišim svetskim i ISO standardima, što podrazumeva:

 • Čuvanje dokumentacije u ARHIVIRAJ.COM™standardnim arhivskim kutijama
 • Evidentiranje – unos podataka u ARHIVO™ Arhivski Softver
 • Sređivanje – uređenje dokumentacije prema zakonu Republike Srbije
 • ARHIVO™ Dinamička Arhivska knjiga – Kreiranje arhivske knjige i izrada pratećih akata
 • Kvalitetne arhivske police izrađene od nerđajućeg metala
 • Skladištenje arhivskih kutija na jedinstveno mesto na arhivskoj polici
 • Arhivski depoi su sagrađeni od čvrstih materijala (cigla i beton) i podeljeni su na manje arhivske prostorije površine od 100-150m2; sve prostorije poseduju ventilaciju, izgrađene su bez prozora i sa samo jednim protivpožarnim vratima
 • Klijentima je obezbeđen naš online ARHIVO™softver za procese upravljanja arhivom i za upućivanje zahteva za dostavama sa neograničenim brojem korisničkih licenci
 • Personalizovane nalepnice sa QR kodom i opisom sadržaja za ARHIVIRAJ.COM™kutije, prilagođene zahtevima klijenta
 • Organizacija ARHIVIRAJ.COM™kurirske službe kao posebnog radnog sektora
 • Transport i dostava dokumentacije prema zahtevu klijenta:
  • dostava originala ARHIVIRAJ.COM™kurirskom službom
  • skeniranje i slanje zahtevanih dokumenata kroz ARHIVO™sistem
  • dostava skeniranjem i slanjem na e-mail
  • dostava skeniranjem i slanjem u DMS ili drugi informacioni sistem klijenta
 • Autorizacija korisnika putem protokola
 • Svakodnevno korišćenje protokola i standarda za slaganje i preuzimanje dokumentacije
 • Vrhunski sistemi zaštite (strogo kontrolisan pristup arhivama, 24h služba obezbeđenja sa video nadzorom, savremeni protivpožarni sistemi, zaštita od štetočina…)
 • Satelitski nadzor i praćenje vozila
 • Sva arhivirana dokumentacija je osigurana
 • Lokacija svih arhivskih depoa kompanije: Beograd, Srbija

Za sve dodatne informacije i informativnu Ponudu možete nas kontaktirati na broj telefona: 011/4444-796. ili eMail adresu: office@arhiviraj.com.