// ARHIVO™ eFakture

ARHIVO™ eFakture predstavlja kompletan sistem za kreiranje, prijem i razmenu elektronskih faktura sa državnim portalom Republike Srbije pod nazivom SEF – Sistem Elektronskih Faktura i sa pripadajućom aplikacijom SEF eFaktura.

ARHIVO™ eFakture sistem može biti instaliran na Vašoj hardverskoj infrastrukturi ili može biti kod nas na ARHIVO™ Cloud serverima u Republici Srbiji.

                  PAKETI:

  • ARHIVO™ Business do 2.000 primljenih i/ili poslatih faktura godišnje
  • ARHIVO™ Business Plus od 2.000 do 5.000 primljenih i/ili poslatih faktura godišnje
  • ARHIVO™ Corporate od 5.000 do 10.000  primljenih i/ili poslatih faktura godišnje
  • ARHIVO™ Enterprise NEO – Neograničen broj primljenih i/ili poslatih faktura godišnje

 

       Šta uključuju paketi:

 • Neograničen broj korisnika
 • Veza sa državnim sistemom E-Faktra
 • Automatizovan prijem faktura
 • Automatizovano slanje faktura
 • Integracija i veza sa računovodstvenim sistemima
 • Elektronsko arhiviranje faktura i pratećih dokumenata
 • Napredna pretraga i izveštavanje
 • Jedan korisnički nalog za pristup na više kompanija
 • Korisnička podrška

 

      Dodatne usluge:

 • Napredna OCR obrada – automatizovan unos podataka sa faktura
 • Automatizovani poslovni procesi za unos i obradu ino faktura
 • Automatizovani poslovni procesi za odobravanje ulaznih faktura
 • Automatizovani poslovni procesi za odobravanje izlaznih faktura
 • Automatizovani poslovni procesi za rešavanje odbijenih faktura
 • ARHIVO Cloud eDMS – Elektronsko arhiviranje svih tipova dokumentacije
 • Digitalizacija faktura i otpremnica
 • Mobilna aplikacija
 • Rešenje za kvalifikovano potpisivanje
 • Rešenja za elektronske otpremnice
 • Potpisne table – rešenja za elektronsko potpisivanje