// ARHIVO™ AS - Arhivski softver

ARHIVO™ AS softversko rešenje za upravljanje arhivom i arhivskim depoima, za upravljanje skening centrima ili za upravljanje elektronskim dokumentima razvijena su od strane kompanije PIS – Poslovni Informacioni Sistemi d.o.o. prema vodećim svetskim i evropskim standardima i važećim zakonima Republike Srbije.

ARHIVO™ AS – Arhivski Softverski sistem predstavlja online rešenje za organizovanje, upravljanje i pretragu papirnih dokumenata, kao i za obradu zahteva, dostavljanje skeniranih zahteva i upravljanje fizičkim dostavama prema najvišim svetskim standardima i propisima Arhiva grada Beograda i Arhiva Srbije.

Naši klijenti mogu ARHIVO™ softverska rešenja da naruče odvojeno i instaliraju ih u svojim prostorijama ili da besplatno koriste ARHIVO™ rešenja sa neograničenim brojem softverskih licenci u sklopu ARHIVIRAJ.COM™ outsourcing centra.

Mogućnosti sistema kao i izrada nalepnica za identifikaciju i kategorizaciju arhivskog materijala mogu biti u potpunosti prilagođeni zahtevima klijenata. Softverski sistem omogućuje upravljanje arhivskim jedinicama – arhivskim kutijama, registratorima, fajlovima pa sve do nivo jednog lista.

Softver pruža evidenciju o kategorijama registratorskog materijala klijentove dokumentacije, čime se obezbeđuje jednostavno izlučivanje istekle dokumentacije (smanjenje troškova arhiviranja) i vođenje elektronske arhivske knjige koja se može dostaviti nadležnom arhivu. Pristup sistemu se obavlja kroz web pretraživač, tako da na korisničkim računarima ne postoji potreba za instaliranjem bilo kakvog softvera.