// Izrada arhivske knjige

ARHIVIRAJ.COM pruža kompletnu uslugu izrade i vođenja arhivske knjige za klijente, koje uključuje uređenje – sređivanje papirne dokumentacije, izradu pratećih akata i vođenje arhivske knjige u skladu sa najnovijim zakonom Republike Srbije o arhiviranju dokumentacije.  Izrada arhivske knjige, izrada liste kategorija i pratećih akata se vrši od strane diplomiranih ARHIVIRAJ.COM arhivista

Za naše klijente vršimo kompletne usluge:

  • sređivanja i popisivanja dokumentacije
  • izradu liste kategorija registraturskog materijala
  • izradu opštih akata o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentacionog materijala
  • izradu opštih akata o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
  • izradu i vođenje naše jedinstvene ARHIVO™ Dinamičke Arhivske knjige
  • redovno godišnje ažuriranje arhive i  ARHIVO™ Dinamičke Arhivske knjige
  • redovno godišnje izlučivanje – uništavanje istekle dokumentacije
  • pribavljanje svih potrebnih saglasnosti nadležnog istorijskog arhiva

Dokumentacija klijenata može da se nalazi u vašim prostorijama ili u ARHIVIRAJ.COM arhivskim depoima