// OCR Skeniranje

Kompanija ARHIVIRAJ d.o.o. vrši uslugu automatizovane OCR obrade podataka, što podrazumeva da skeiranu sliku pretvara u tekstualni dokument, a potrebni podaci sa OCR-ovanog dokumenta se mogu ekstrakovati – izvući i prebaci u tabelu ili neki drugi informacioni sistem klijenta, uz napredne kontrole i validacije. Skenirana i OCR-ovana dokumenta se čuvaju u pretržvom PDF formatu ili Word format dokumenta (OCR skeniranje u Word ili PDF). Na ovaj način, u DMS sistemima je omogućena pretraga celog teksta u skeniranim dokumentima (slično Google pretrazi). Za potrebe OCR obrade podataka, kompanija koristi  OpenText Capture Center (OCC) softversko rešenje.

OpenText Capture Center predstavlja tržišnog lidera u oblasti obuhvata dokumenata i ekstrakcije podataka sa dokumenata putem OCR, OMR i ICR tehnologije (za digitalizaciju papirne dokumentacije i automatsku obradu podataka sa dokumenta). Ovim postupkom preokreće se skup i spor ručni unos u brz i pouzdan proces manipulacije dokumentima.

Sa svojim RecoStar sistemom, OCC se ispostavlja kao najreferentnije rešenje za automatsko OCR i ICR prepoznavanje i obradu podataka sa prethodno skenirane dokumentacije (u vidu automatske obrade naloga za prenos, faktura, različitih formulara i sl).

Neke od respektabilnih organizacija koje imaju najbolja iskustva u korišćenju OCC rešenja su, između ostalih: UBS bank, Deutche Post, UK National Savings bank itd.

ARHIVIRAJ.COM napredna obrada podataka sa dokumenata:

  • OCR obrada faktura
  • OCR obrada čekova
  • OCR oba naloga za prenos
  • OCR obrada bruto bilansa
  • OCR obrada ugovora
  • OCR obrada različitih tipova nestrukturiranih dokumenata.