// USLUGE

Izlazeći u susret savremenim potrebama svojih sadašnjih i budućih klijenata, kompanija ARHIVIRAJ d.o.o. u okviru grupacije nudi najširi spektar usluga koji podrazumeva upravljanje poslovnom dokumentacijom u papirnom i elektronskom formatu.

ARHIVIRAJ.COM™ uslužni – outsourcing centar svojim klijentima pruža kompletne usluge upravljanja dokumentacijom od nastanka papirnih originala, čuvanja, digitalizacije do upravljanja elektronskom dokumentacijom i ARHIVO™ Cloud – online hosting elektronske dokumentacije . Kompletan proces obuhvata uređenje papirne arhive, izradu arhivske knjige i pratećih akata u skladu sa zakonima Republike Srbije, preuzimanje, transport, evidentiranje, arhiviranje – skladištenje i deponovanje fizičkih (papirnih) dokumenata u moderno opremljen arhivski prostor, kao i prateće usluge skeniranja i mikrofilmovanja papirne dokumentacije uz implementaciju najmodernijih softverskih sistema u oblasti DMS – dokument menadžmenta, Content Management i EIM – Enterprise Information Menadžmenta sa integrisanim rešenjem za kvalifikovano potpisivanje i prosleđivanje elektronskih dokumenata. Navedena softverska rešenja mogu biti instalirana kod Vas na serverima (In-house) ili kod nas u ARHIVO™ Cloud sistemu na našim serverima, koji se nalaze u Republici Srbiji.

Spajajući vrhunsku tehnologiju sa najvišim sertifikovanim svetskim standardima koji prate svaku etapu u procesu rada, ARHIVIRAJ d.o.o. je kompanija koja svakodnevno raste i preuzima ulogu regionalnog lidera na tržištu arhiviranja, digitalizacije poslovanja i upravljanja elektronskom dokumentacijom. Aktuelni kapacitet skening centra u Beogradu za skeniranje iznosi do 150.000 dokumenata dnevno, dok se depoi za arhivsku građu trenutno prostiru na preko 24.000 m2, sa konstantnim proširenjem kapaciteta.