// ARHIVO™ Cloud DMS

Online e-Arhiva predstavlja servisi za elektronsko arhiviranje dokumenata odnosno čuvanja i hostinga skenirane i izvorno elektronske dokumentacije u našem ARHIVO™ Cloud DMS sistemu koji je postavljen na ARHIVIRAJ.COM serverima u Srbiji. ARHIVO™ Cloud DMS omogućuje najsavremeniji način upravljanja poslovnom dokumentacijom i workflow automatizaciju poslovnih procesa, sa ciljem unapređenja organizacije poslovanja, bez ulaganja u infrastrukturu i kadrove.

ARHIVO™ Cloud DMS obezbeđuje usaglašenost sa zakonima Republike Srbije vezano za dugoročno arhiviranje elektronske dokumentacije, elektronsku arhivsku knjigu, prosleđivanje kroz automatizovani poslovni proces (workflow), pretragu teksta kroz sva dokumenta i upravljanje elektronskim dokumentima, a pogotovu arhiviranje dokumenata overena kvalifikovanim digitalnim sertifikatima, kvalifikovanim digitalnim pečatima i vremenskim žigovima.

ARHIVO™ Cloud DMS omogućava fleksibilan, bezbedan i nezavisan sistem od lokacije, a predefinisanim korisnicima obezbeđuje jednostavan i siguran pristup digitalizovanoj i izvorno elektronskoj poslovnoj dokumentaciji putem računara ili mobilnih uređaja.  ARHIVO™ Cloud DMS  elektronski arhivira prema najvišim evropskim i domaćim regulativama, kao što su GDPR, eIdas, ISO i drugi. ARHIVO™ Cloud DMS podržava i modul za Workflow, tako da se može jednostavno prilagoditi svim zahtevima korisnika i obezbeđuje automatizaciju poslovnih procesa, kao što je proces odobravanja faktura, ugovora, godišnjih odmora, nabavki i sl.

Kompanija ARHIVIRAJ d.o.o. sa svojom grupacijom nudi outsourcing za izvođenje svih ključnih faza u procesu arhiviranja – počev od sanacije postojećeg stanja, preko konverzije dokumenta u elektronski oblik i obrade elektronskih dokumenata, sve do postavljanja i održavanja e-arhive. Klijentima je obezbeđena potpuna kontrola u svakoj od pomenutih faza ovog procesa.

Korišćenjem usluga online arhiviranja, zainteresovanoj organizaciji omogućeno je da:

  • značajno poboljša brzinu i preciznost lociranja pojedinačnih ili povezanih dokumenata
  • usklađenost sa domaćim i svetskim regulativama
  • minimizira finansijske i pravne rizike koji mogu nastati u slučaju gubitka, oštećenja ili zloupotrebe poslovne dokumentacije
  • dodatno osigura bezbednost podataka